Estadística

Sección de León

2015 2016
Adoradores 158 149
Adoradores veteranos 63 68
Adoradores veteranos constantes 72 71
Adoradores veteranos constantes de asistencia ejemplar 37 33
Total adoradores activos 330 321
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Adoradores 143 135 134 147 157 161
Adoradores veteranos 75 75 74 71 68 70
Adoradores veteranos constantes 71 73 73 71 74 73
Adoradores veteranos constantes de asistencia ejemplar 40 41 40 36 35 37
Total adoradores activos 329 324 321 325 334 341